Odnawialne źródła energii
Odnawialnymi źródłami energii nazywane są tradycyjnie źródła wykorzystujące energię zawartą w: Należy zwrócić uwagę na to, że wszystkie wymienione źródła czerpią energię pośrednio lub bezpośrednio z promieniowania słonecznego. Wspólną cechą odnawialnych źródeł jest to, że obecne ich wykorzystanie nie ma wpływu na ich potencjał energetyczny w przyszłości. Jednakże należy zwrócić uwagę, że pojęcie odnawialności wiąże się ze zdolnościami regeneracyjnymi źródła. Ponieważ rzeczywistym źródłem energii jest słońce, wciąż tracące swoją energię, można uznać, że nazwa "odnawialne źródła energii" jest nazwą tradycyjną.

Zobacz:
Zasoby odnawialne

Wiatr
Energetyka wiatrowa w statystykach
Emisje uniknięte poprzez wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej
Główne bariery rozwoju energetyki wiatrowej

Kolektory słoneczne
Edukacyjne kolektory słoneczne

Ogniwa fotowoltaiczne
Suszarka do suszenia ziół zasilana fotowoltaicznym ogniwem słonecznym

Biomasa
Obliczanie opłacalności inwestycji wykorzystania biomasy do produkcji energii
Demonstracyjny projekt instalacji do energetycznego wykorzystania zrębków drzewnych pochodzących z zieleni miejskiej
Zieleń miejska źródłem energii - odpady z pielęgnacji drzew źródłem biomasy
Ogrzewanie słomą w gospodarstwach domowych

Pompy ciepła

Pompy ciepła to urządzenia wykorzystujące zarówno paliwa konwencjonalne (do napędu pompy) jak i ciepło odnawialne zawarte w powietrzu lub wodzie.
Pompa ciepła - sprawnosć konwersji