Główne bariery rozwoju energetyki wiatrowej

Mała wietrzność


Mała wietrzność

W Polsce tylko w niewielu miejscach sezonowo siła wiatru przekracza 4m/sek, co uznawane jest za minimum aby mogły pracować urządzenia prądotwórcze wiatraków energetycznych. Średnia siła wiatrów wynosi 2,8 m/s w porze letniej i 3,8 w zimie. Konsekwencją niskiej wietrzności jest to, że elektrownia wiatrowa wybudowana w Danii dostarczy 100 kW podczas gdy taka sama elektrownia wybudowana w rejonie Szczecina dostarczy tylko 17,3 kW. Na terenie Polski przeważają strefy ciszy wiatrowej, czego doświadczyli ponoszący straty posiadacze kilku elektrowni wiatrowych. Specjaliści z Politechniki Szczecińskiej twierdzą wręcz, że rola energii wiatrowej w bilansie energetycznym Polski jest i będzie w przyszłości pomijalnie mała.

Na podstawie: Kowalik T., "Naga prawda i to pod wiatr", Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego 7(54), PKE, Kraków 1998


Marek Zaborowski dla FEMOPET '98