Demonstracyjny projekt instalacji do energetycznego wykorzystania zrębków drzewnych pochodzących z zieleni miejskiej

Koniecznie obejrzyj !!!: obliczanie opłacalności inwestycji wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej

Spis treści

Ze środków Funduszu Małych Grantów GEF sfinansowano zamianę dwóch kotłowni (węglowej i gazowej) na kotły fluidalne opalane biomasą opalane odpadami z pielęgnacji zieleni miejskiej. Projekt polegał na wykorzystaniu bZ dwóch możliwych lokalizacji wybrano finansowanie inwestycji w Otwocku.
 

Opcja I kotłownia MPRO, Warszawa

Spis treści
Kotłownia koksowo - węglowa w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Ogrodniczych (MPRO) w Warszawie o mocy 90 kW zużywająca w ciągu sezonu grzewczego ok. 25 ton koksu (do ogrzewania 700 m2 Leśniczówki Sobieski, położonej w Mazowieckim Parku Krajobrazowym). Wymiana starego kotła na biomasę stwarza możliwość ograniczenia emisji dwutlenku siarki o 600 kg/rok, dwutlenku węgla o 76 400 kg/rok oraz istotną redukcję emisji tlenku węgla, pyłów i tlenku azotu.

Koszt urządzeń wraz z kosztami dodakowymi np. transportu wyniósł 78 000 zł (ceny grudzień 1997 rok)

kocioł fluidalny 45 000
silos 7100 zł
wentylator suszący 1600 zł
przenośnik kubełkowy 5800 zł
urządzenie wybierające ślimakowe 5500 zł

Opcja II kotłownia ZOM, Otwock

Spis treści
Druga lokalizacja została przewidziana dla Działu Zieleni Miejskiej Zakładu Oczyszczania Miasta w Otwocku. Kocioł koksowy zostanie zastąpiony przez kocioł fluidalny o mocy 150 kW będzie ogrzewał szklarnię o powierzchni 300m2 w okresie październik-styczeń. Po tym okresie mają być uruchomione kotły węglowe. Ograniczenie emisji dwutlenku siarki o 1000 kg/rok, dutlenku węgla o 126 400 kg/rok.

Koszt urządzeń wraz z kosztami dodatkowymi np. transportu i montażu wyniósł ok. 60 000 zł (ceny grudzień 1997 rok)

kocioł fluidalny 45 000
silos 1342 zł
urządzenie ślimakowe 6393 zł
nagrzewnica ramowa wodna 1342 zł
budowa suszarki podłogowej sposobem gospodarczym 800 zł
wiata magazynowa ok. 8000 zł


Strona główna

Przygotował: Marek Zaborowski dla FEMOPET '98 Uaktuaniany:06/01/98