Zieleń miejska źródłem energii - odpady z pielęgnacji drzew źródłem biomasy

Koniecznie obejrzyj:

Spis tresci

Ile można uzyskać biomasy z terenów zielonych

Spis tresci
Część (niewielka) odpadów pozostających po pielęgnacji zieleni miejskiej: drzew, gałęzi, konarów etc. może z powodzeniem być wykorzystana do celów energetycznych. Zwykle te odpady są wywożone na wysypisko śmieci, a w najlepszym przypadku do kompostowni.

Z jednego drzewa po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych pozostaje ok. 2 m3 gałęzi. Z kolei z jednego drzewa o średnicy pnia ok. 60 cm przeznaczonego do usunięcia powstaje 7,8 m3 odpadów (1.1 m3 drobnica gałęziowa, 6,7 m3 grubizna).

Po uwzględnieniu innych sposobów utylizacji odpadów można przyjąć, że w Warszawie

Co w sumie daje 55 000 m3 drobnicy gałęziowej. Co w przeliczeniu na zrębki daje ok. 14 000 m3 zrębków o masie ok. 5600 ton. Po podsuszeniu potencjał energetyczny zrębków wynosi ok. 42 TJ, co jest równoważne wartości opałowej 1 900 ton węgla.
 

Koszty paliwa

Spis tresci
W przypadku paleniska na biomasę koszt paliwa może być uznawany za zerowy (zrębki są odpadem) lub można mówić o kosztach unikniętych (należy ponieść koszty gdy zrębki trafiają, za opłatą na wysypisko śmieci lub do kompostowni, kosztuje również transport).

Przybliżone ceny składowania:

Kompostownia 10 - 30 zł/m3 (25-75 zł/t)
Wysypisko - 100 zł/m3 (250 zł/tonę).

Cena transportu
10 - 40 zł/m3 (25-100 zł/t)

Parametry mokrych zrębków

Spis tresci
W stanie podstawowym zrębki mają następujące parametry:

Wilgotność 60%
Gęstość usypowa 400 kg/m3
Wartość opałowa 6 GJ/tona
Parametry podsuszonych zrębków
 

Parametry zrębków podsuszonych

Spis tresci
Wilgotność 20%
Wartość opałowa 15 GJ/tonę.