Suszarka do suszenia ziół zasilana fotowoltaicznym ogniwem słonecznym

Wiśniewski G., "Suszarka do suszenia ziół zasilana fotowoltaicznym ogniwem słonecznym", Baltic Renewable Energy News, EC BREC, lipiec-sierpień 1996
W Polsce uprawianych jest w celach handlowych około 60 gatunków roślin leczniczych, oraz zbiera się dalsze 100 gatunków ziół dzikorosnących, przetwarzanych następnie przez przemysł farmaceutyczny. Corocznie otrzymuje się około 5 000 ton wysuszonych, dzikorosnących roślin leczniczych. W północnej Polsce zbieranie ziół jest bardzo popularne i przynosi dochód zarówno zbieraczom, jak i przedsiębiorstwom skupującym i zbierającym zioła.
Rośliny najczęściej zbierane są w lasach, z dala od gospodarstw, gdzie trudno o dostęp do elektryczności. Wysuszenie niewielkich ilości ziół zaraz po zebraniu stanowi dla zbierającego duży problem. Jeżeli czas pomiędzy zbiorem i wysuszeniem wzrasta, pogarsza się ich jakość i dochód zbieracza jest mniejszy niż w przypadku gdyby w pobliżu znajdowała się suszarka. Z tej przyczyny Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w ciągu dwóch ostatnich lat wykonał i testuje prototyp suszarki zasilanej fotowoltaicznym ogniwem słonecznym. Komorowa suszarka łoneczna nadaje się do suszenia ziół, grzybów i warzyw.
Urządzenie składa się z: Temperatura w suszarce jest kontrolowana bez użycia dodatkowych urządzeń elektronicznych.

Ponieważ koszty eksploatacji suszarki są pomijalne, w rachunku ekonomicznym należy brać pod uwagę jedynie koszt inwestycji. Całkowity koszt części, materiałów i pracy potrzebnej do wykonania prototypu suszarki słonecznej wyniósł 2800 zł (900 ECU). Obecnie trwają starania, aby prototyp wprowadzić do produkcji i udostępnić na rynku

Grzegorz Wiśniewski
IBMER