Emisje uniknięte poprzez wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej

Wyprodukowanie 1 TWh energii elektycznej w elektrowniach wiatrowych zapobiegnie emisji do atmosfery ok.:

5 500 ton SO2
4 222 ton NOx
700 000 ton CO2
49 000 ton pyłów i żużlu