Zakres prac modernizyjnych - przykład


Przykład  - stan systemu ciepłowniczego przed modernizacjąAnaliza efektywności ekonomicznej programu - przykład

Autor: Andrzej Gawrylczyk, C FWIE, 1999. Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

Zakres modernizacji w I etapie

Na podstawie przeprowadzonej analizy energetycznej i uzgodnionego z podmiotem projektu technicznego wykonano następujące prace modernizacyjne:

1) węzeł główny centralnego ogrzewania

w węźle głównym zdemontowano istniejące niskosprawne wymienniki para-woda i na ich miejsce zamontowano wysokosprawne wymienniki typu JADX-9.88 (3 sztuki) o łącznej wydajności 2,1 MW. Przy wymiennikach zamontowano również nową armaturę odcinającą oraz odwadniającą. W węźle wykonano także automatyczną regulację temperatury w obiegu centralnego ogrzewania złożoną z następujących urządzeń:

Dla stabilizacji ciśnienia pary w węźle zamontowano zawór redukcyjny. Pozostała armatura nie uległa wymianie.

2) węzły ciepłej wody:

Zakres modernizacji w II etapie

1. Garaże i warsztaty.

Przewidywane jest wykonanie niezależnego ogrzewania warsztatów poprzez układ elektrycznych pieców akumulacyjnych ze sterowaniem czasu i temperatur. Pozwoli to na ograniczenie ogrzewania garaży, a tym samym uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej.

2. Kuchnia.

Dla prawidłowej pracy kotłów warzelnych przewiduje się zamontowanie zaworu redukcyjnego ciśnienia pary. Przy wymienniku pojemnościowym para-woda planowane jest zamontowanie regulatora temperatury ciepłej wody.


MENU - STRONA GŁÓWNA

Przygotował: Marek Zaborowski, Uaktuaniany:06/01/98