Zieleń miejska

zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska zieleń miejska to zespoły roślinności znajdujące się na planie zagospodarowania przestrzennego na cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne. Do zieleni miejskiej należą przede wszystkim: drzewa krzewy, pnącza, podkrzewy i krzewinki.