Finansowanie przez trzecią stronę - TPF


Proponowane założenia strategii finansowania efektywności energetycznejŹródła kapitału

Autor: Andrzej Gawrylczyk, C FWIE, 1999. Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

Finansowanie przez stronę trzecią oznacza po prostu połączenie technicznej pomocy oraz niezbędnego nagromadzenia środków przeznaczonych na efektywne wykorzystanie energii przez pewne, niezależne od użytkowników energii przedsiębiorstwo usługowe (zobacz: Co to jest ESCO) , które zwykle nazywane jest przedsiębiorstwem usług energetycznych (energy saving company).Czym różni się finansowanie przez stronę trzecią od bardziej tradycyjnych podejść do przedsięwzięć w zakresie oszczędzania energii? Po pierwsze, w tym przypadku wszystkie niezbędne usługi techniczne dostarczane są z jednego źródła. Druga różnica polega na traktowaniu środków zaoszczędzonych na kosztach energii, jako strumienia przychodu, który będzie spłacać koszty inwestycji. Działalność tego przedsiębiorstwa, polegająca na zaangażowaniu w proces oszczędzania energii, finansowana jest ze środków uzyskiwanych właśnie na skutek obniżenia jej kosztów.


MENU - STRONA GŁÓWNA

Przygotował: Marek Zaborowski, Uaktuaniany:06/01/98