Rodzaje inwestycji


Autor: Andrzej Gawrylczyk, 1999, stronę wykonał: Marek ZaborowskiMateriał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

Zakres prac modernizyjnych - przykładEfekty finansowe termomodernizacji - przykład

Warunkiem utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku jest dostosowywanie produktu do zmieniających się wymagań rynku, uwarunkowanych między innymi postępem technicznym, cywilizacyjnym, kulturowym itp. ponadto w procesie produkcji następuje stopniowe zużywanie się środków trwałych. Pojawiają się nowi konkurenci. Stąd też, aby nie dać się wyprzedzić konkurentom, przedsiębiorstwo musi inwestować. Inwestowanie to poniesiony z góry nakład, który powinien zabezpieczać osiąganie dochodów w przyszłości.

Rodzaje inwestowania

Wyróżnia się dwa rodzaje inwestowania:

  1. Inwestowanie w finansowy majątek trwały - w akcje, obligacje, w udziały kapitałowe w innych przedsiębiorstwach, w lokaty długoterminowe, udzielanie długoterminowych pożyczek innym przedsiębiorstwom. Inwestowanie w finansowy majątek trwały to wyprowadzenie kapitału na zewnątrz przedsiębiorstwa, które powinno przynieść przychody finansowe w postaci dywidend i odsetek.
  2. Inwestowanie w rzeczowy i związany z nim niematerialny majątek trwały, tj. w grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, maszyny, licencje na technologie, programy komputerowe itp. Inwestowanie w rzeczowy i niematerialny majątek trwały zabezpiecza utrzymanie i zwiększenie potencjału produkcyjnego i bezpieczeństwa prawnego produkcji.

 

Przedmiotem kredytów bankowych jest głównie drugi rodzaj inwestycji, dlatego omówiono tylko tę problematykę.

Podział środków inwestycyjnych

Z punktu widzenia wpływu inwestycji na potencjał produkcyjny, inwestycje w środki trwałe można podzielić na:

W przedsiębiorstwie mogą być również realizowane inwestycje, które bezpośrednio nie przynoszą przedsiębiorstwu dochodu, np. inwestycje służące ochronie środowiska, zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy itp.

Z punktu widzenia rodzaju nakładów inwestycje mogą polegać na:

Największym ryzykiem objęte są inwestycje rozwojowe, stąd decyzja inwestycyjna rozwojowa powinna być poprzedzona odpowiednim procesem przygotowawczym, przedinwestycyjnym.


MENU - STRONA GŁÓWNA  Marek Zaborowski Uaktuaniany:06/01/98