Wniosek kredytowy


Autor: Andrzej Gawrylczyk, 1999, stronę wykonał: Marek Zaborowski. Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

Podstawowe warunki uzyskania kredytuAnaliza wniosku i zdolności kredytowej

Kredyt

Kredyty przyznawane są na podstawie wniosku kredytobiorcy, opracowanego na piśmie według wzorów (różniących się w zależności od rodzaju kredytu, a często i formy prowadzonej księgowości) wynikających zazwyczaj z regulaminów poszczególnych banków. Każdy wniosek kredytowy zawiera takie elementy jak:

 1. charakterystyka kredytobiorcy,
 2. określenie rodzaju kredytu (obrotowy, inwestycyjny),
 3. wysokość kredytu, proponowane terminy i kwoty wykorzystania,
 4. źródła i terminy spłaty kredytu,
 5. cel, na jaki ma być przeznaczony kredyt,
 6. propozycje prawnego zabezpieczenia spłaty,
 7. informacja o posiadanych rachunkach w innych bankach,
 8. wysokości zadłużenia, udzielonych poręczeniach czy gwarancjach.

Dodatkowo wniosek kredytowy może zawierać inne elementy w zależności od rodzaju kredytu, np.:

 1. koszt przedsięwzięcia inwestycyjnego i cykl realizacji,
 2. struktura finansowania nakładów,
 3. okres karencji spłaty kapitału czy odsetek.

Do wniosku kredytowego klient załącza szereg dodatkowych dokumentów i informacji, najczęściej są to:

Wnioski kredytowe sprawdzane są w banku pod względem formalnym, następnie - po ich zarejestrowaniu wg daty wpływu - podlegają dalszej ocenie.


MENU - STRONA GŁÓWNA  Marek Zaborowski Uaktuaniany:06/01/98