Podstawowe warunki uzyskania kredytu


Autor: Andrzej Gawrylczyk, 1999, stronę wykonał: Marek Zaborowski. Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

Rodzaje kredytów, podstawowe kryteria podziałuWniosek kredytowy

Kredyt

Przedsiębiorca chcący zaciągnąć kredyt w banku, powinien najpierw zapoznać się z ofertą kredytową poszczególnych banków, prezentowaną zazwyczaj najpełniej w regulaminach kredytowych wraz ze stosowanymi przez nie prowizjami i oprocentowaniem. Regulaminy kredytowe - opracowywane autonomicznie przez większość banków - uwzględniają przepisy ustawy Prawo Bankowe i o Narodowym Banku Polskim oraz uregulowania kodeksu cywilnego, prawa wekslowego i czekowego oraz dewizowego. W regulaminach kredytowych ustalone są zasady udzielania kredytów, tzn. określone są rodzaje kredytów udzielanych przez bank, podstawowe warunki uzyskania kredytów oraz warunki umów kredytowych. Regulamin kredytowy wiąże kredytobiorcę, jeśli zostanie mu dostarczony najpóźniej przy zawarciu umowy kredytowej.

Podstawowym warunkiem uzyskania kredytu na działalność gospodarczą jest posiadanie zdolności kredytowej, tj. zdolności do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach płatności, tzn. terminach wynikających z umowy kredytowej. Bank przy ocenie zdolności kredytowej bierze głównie pod uwagę akktualną i przewidywaną (przynajmniej do momentu spłaty kredytu) efektywność gospodarowania, stan majątkowy oraz płynność płatniczą. Fakt posiadania zdolności kredytowej przez klienta nie zobowiązuje banku do udzielenia kredytu.

Dodatkowym warunkiem przy uzyskaniu kredytu może być przedstawienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu oraz posiadanie rachunku bieżącego w banku.


MENU - STRONA GŁÓWNA  Marek Zaborowski Uaktuaniany:06/01/98