Rodzaje kredytów, podstawowe kryteria podziału


Autor: Andrzej Gawrylczyk, 1999, stronę wykonał: Marek Zaborowski. Materiał przygotowany przy wsparciu: Brytyjskiego Funduszu Know How

KredytPodstawowe warunki uzyskania kredytu

Kredyt

W gospodarce rynkowej występują różnego rodzaju kredyty posiadające pewne szczególne cechy. Dzięki tym cechom można dokonać klasyfikacji w oparciu o różne kryteria. Do najczęściej stosowanych kryteriów przy podziale kredytów bankowych należą:

Dzieląc kredyty z punktu widzenia okresu kredytowania wyodrębnia się:

Spotkać możemy także podział, gdzie cyfra 3 jest zamieniana cyfrą 5. Należy także pamiętać, że od okresu na jaki udzielony jest kredyt zależy w pewnym stopniu jego oprocentowanie.

Z punktu widzenia metody udzielenia kredytu wyróżnia się:

Przyjmując jako kryterium podziału kredytów ich przeznaczenie wyodrębnia się:

Kredyty można także dzielić z punktu widzenia waluty w jakiej są one udzielone. Przyjmując to kryterium podziału wyodrębnia się kredyty:


MENU - STRONA GŁÓWNA  Marek Zaborowski Uaktuaniany:06/01/98