Projekty demonstracyjne i ciekawe realizacje

Projekty demonstracyjne
Projekty demonstacyjne mają na celu wykazanie przydatnosci demonstrowanych rozwiązań czy technologii. Mają one ogromne znaczenie dla budowania rynku na towary/usługi w dziedzinie poszanowania energii.

Biomasa
 

Niska emisja

Oświetlenie

Termorenowacja

Systemy ciepłownicze


Strona główna

Przygotował: Marek Zaborowski dla FEMOPET '98 Uaktuaniany:06/01/98