Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego

Redaktor naczelny: Barbara Barwacz

adres:
ul. Sławkowska 26a, 31-014 Kraków, tel. (012) 423 -20-47
e-mail:biuro@zgpke.krakow.pl

Atrykuły
Kowalik T., "Naga prawda i to pod wiatr", Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego 7(54), PKE, Kraków 1998