Baltic Renewable Energy News

Biuletyn Bałtyckiego Centrum Energii Odnawialnej

Publikacje:
Wi¶niewski G., "Suszarka do suszenia ziół zasilana fotowoltaicznym ogniwem słonecznym", Baltic Renewable Energy News, EC BREC, lipiec-sierpień 1996