Ramaszyn Wojciech

Członek Rady ds. Rozwoju Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii przy Europejskim Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC/IBMER) działająca pod auspicjami XVII Dyrektoriatu Unii Europejskiej

tel. (059) 109 100
fax(059) 109 101

E-mail: elktrap@polbox.com

Publikacje
Ramaszyn W., "Energia do Wiatru", Energia, 7-8 1998, Agencja Poszanowania Energii, Warszawa 1998