Energia - Poradnik użytkownika. Jak oszczędzać energię

Czasopismo wydawane przez Agencję Poszanowania Energii
ul. Smulikowskiego 1/3, 00 389 Warszawa
tel. 827 - 90 - 11 wew. 336 tel./fax 828 88 77

e-mail: dima@ikp.atm.com.pl
WWW: http://www.atm.com.pl/~dima

Cytowane artykuły:
Energia do Wiatru, W. Ramaszyn, Energia, 7-8 1998