Przenikanie ciepła

zobacz: Dla ciekawskich wyprowadzenie wzoru


Przenikanie to przenoszenie ciepła przez przegrodę. Zjawisko przenikania obejmuje przejmowanie ciepła z jednego ośrodka, przewodzenie przez przegrod ę i przejmowanie ciepła przez drugi ośrodek. Ciepło przenika przez ścianę z ośrodka o temperaturze wyższej tz1 do ośrodka o temperaturze niższej tz2.

SC1.GIF

Wzór na obliczanie strumienia ciepła przenikającego przez przegrodę ma postać:

q = k*Dt

gdzie k to współczynnik przenikania ciepła, a Dt = tz1-tz2

 

Dla ciekawskich wyprowadzenie wzoru

Natężenie strumienia cieplnego po lewej stronie wynosi:

q = a1(tz1-tw1)

a1-opór cieplny ośrodka cieplejszego (konwekcyjny)

tz1- temperatura ośrodka cieplejszego

tw1- temperatura przy powierzchni przegrody

 

ta sama ilość jest przewodzona przez przegrodę

q = l/d(tw1-tw2)

i jest przenoszona po prawej stronie

q = a2(tw2-tz2)

po przemnożeniu otrzymuje się :

a)

q/a1 = tz1-tw1 to tw1= tz1 - q/a1

b)

q *d/l= tw1-tw2

c)

q/a2= tw2-tz2 to tw2= tz2 - q/a2

po podstawieniu a i c do b otrzymujemy:

q *d/l= tz1 - q/a1- tz2 - q/a2

po uporządkowaniu:

q/a1 + q *d/l + q/a2 = tz1 - tz2

q = (tz1 - tz2) / (1/a1 + d/l + 1/a2 )

 

współczynnik 1/ (1/a1 + d/l + 1/a2 ) jest nazywany współczynnikiem przenikania ciepła i jest oznaczany literą k, ma wymiar [W/m2K].


MENU - STRONA GŁÓWNA                    Dla FEMOPET '98 Uaktuaniany:06/01/98