Postawy społeczeństwa Krakowa wobec poszanowania energii

Zbigniew Ryżak, Marek Zaborowski, Polski Klub Ekologiczny, Urząd Miasta Krakowa, 1996

We wrześniu 1996 r. w Krakowie zostały przeprowadzone pod kierunkiem Zbigniewa Ryżaka badania postaw obywateli wobec poszanowania energii i ochrony środowiska. Nadzorował i doradzał prof. Zbigniew Nęcki, specjalista od psychologii społecznej.

Podstawowym celem badań było zdobycie informacji koniecznych do opracowania strategii działań na rzecz poszanowania energii.

Przebadano rozdano 500 ankiet, zwrócono 250 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy.

Oto prezentacja graficzna niektórych wyników badania ankietowego:
Oszczędzenie energii pasuje do mojego stylu życia
Budowanie nowych elektrowni jest konieczne
Opinia na temat trudności z oszczędzaniem energii jest zróżnicowana i niejednoznaczna, aczkolwiek więcej obywateli uważa, że oszczędzanie energii nie jest niczym trudnym. Mogą oni wysnuć wniosek, że sami są w stanie wprowadzić odpowiednie rozwiązania.
Oszczędzanie energii jest dla mnie czyms trudnym
Na pytanie czy oszczędzanie wiąże się z niską pozycją społeczną większość Krakowian odpowiedziała że nie.
Jednakże bardzo wielu odpowiedziało tak. Oznacza to, że należy podjąć działania na rzecz zmienienia wizerunku problemu oszczędzania energii.
w oczach wielu ludzi oszczędzanie wiąże się z niską pozycją społeczną
Nieomal jednomyślnie wyrażono pragnienie zmniejszenia zużycia energii w gospodarstwie domowym.
Chciałbym zmniejszyć ilosć zużywanej energii w moim domu
Zdecydowana większość chętnie skorzystałaby z porady profesjonalnego doradcy.
Chciałbym skorzystać z porady jak zmniejszyć ilosć zużywanej energii