Centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda

J.Nowicki, A. Chmielowski, M. Rubik. Centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, Poradnik; Instal; Warszawa 1995
  1. Wiadomości ogólne
  2. Zródła ciepła do instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
  3. Systemy centralnych ogrzewań
  4. Kryteria wyboru źródła ciepła i systemu ogrzewania
  5. Elementy instalacji centralnych ogrzewań wodnych
  6. Węzły ciepłownicze
  7. Grzejniki
  8. Przewody
  9. Ogrzewanie podłogowe
  10. Instalacje wody zimnej i ciepłej wody użytkowej
  11. Nakłady inwestycyjne na materiały i robociznę
  12. Praktyczna trwałość instalacji sanitarnych
  13. Projekty instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  14. Wykaz norm zwišzanych
  15. Wykonanie instalacji w systemie zrób to sam