Przemysłowe izolacje cieplne

Górzyński J., Przemysłowe izolacje cieplne, Sorus, Poznań 1998

Tytuły rozdziałów
1. Wstęp
2. Elementy przepływu ciepła
3. Materiały termoizolacyjne i ich właściwości
4. Wybrane problemy ustalonego przepływu ciepła przez przegrody\
5. Obliczanie strat ciepła
6. Analiza opłacalności przy stosowaniu izolacji cieplnej
7. Wymiarowanie izolacji cieplnej
8. Przykładowe obliczenia strat ciepła w przewodach i urządzeniach