Brytyjski Fundusz Know How w Polsce KHF - Samorządy lokalne a integracja Polski z Unią Europejską


Brytyjski Fundusz Know How dla Polski, współpracuje z samorządami lokalnymi od 1989 roku, to znaczy od czasu rozpoczęcia swej działalności. Teraz, kiedy Polska przygotowuje się do wstąpienia do Unii Europejskiej, coraz ważniejsze staje się zrozumienie przez samorządy lokalne, jakie nowe zadania będą je czekać w wyniku integracji Polski z Unią, oraz jakie inne zmiany mogą zajść w ich funkcjonowaniu. Poniżej przedstawiamy programy Funduszy Know How, które mają pomóc samorządom działać w zmienionej rzeczywistości.

Fundusz Know How od siedmiu lat prowadzi Program Wspierania Samorządów Lokalnych, w ramach którego przygotował i wydał liczne poradniki dla władz oraz urzędników gmin, oraz opracował programy szkoleń. W marcu 1999 rozpoczęliśmy nowy projekt o nazwie "Wymiar lokalny integracji europejskiej". Dzięki niemu samorządy będą mogły uzyskać informacje o nowych obowiązkach, jakie będą je czekać po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, oraz o dostępie do funduszy europejskich, a zwłaszcza o procedurach aplikacyjnych, oraz o umiejętnościach technicznych ze składaniem wniosków i lobbingiem

Następny program Funduszu Know How , przydatny- szczególnie wiejskim- samorządom nosi nazwę "Inwestycje publiczne w infrastrukturę wiejską". W jego wyniku powstanie poradnik dotyczący przygotowania, oceny i monitoringu inwestycji infrastrukturalnych. Zaproponowane zostaną też kryteria rozdziałów środków z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji publicznych na terenach wiejskich. Mamy nadzieję, że dzięki temu programowi samorządy będą umiały skutecznie starać się o fundusze strukturalne Unii Europejskiej na prowadzenie programów aktywizacji terenów wiejskich.

Obecnie, w ostatniej fazie przygotowania znajduje się nowy program Funduszu Know How dotyczący rozwoju terenów wiejskich. Doradcy Funduszu we współpracy z samorządami jednego z polskich województw, nakreślą strategie rozwoju, pomogą opracować wnioski o przyznanie środków z budżetu państwa, z Banku Światowego, oraz funduszy Unii Europejskiej na prowadzenie programów aktywizacji terenów wiejskich.

Fundusz Know How prowadzi też rozmowy z Ministerstwem Ochrony Środowiska na temat ewentualne pomocy Funduszy przy przygotowywaniu wniosków do unijnego programu ISPA (Instruments for Structural Policies for Pre-accession)


MENU - STRONA GŁÓWNA

Przygotował: Marek Zaborowski, Uaktuaniany:06/01/98