Brytyjski Fundusz Know How w Polsce Brytyjski Fundusz Know How w Polsce - rok 1999 / obecny program


KHF działa obecnie w siedmiu sektorach. Są to:

Brytyjski Fundusz Know How w Polsce Rolnictwo

Program wspomaga rolnictwo polskie w zwiększeniu jego udziału na rynku międzynarodowym, jak również zapewnia uzyskiwanie polskich produktów rolnych dobrej jakości. Obecnie program obejmuje:

Brytyjski Fundusz Know How w Polsce Bankowść i finanse

W ramach naszego największego programu bankowego współpracujemy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej. Celem programu jest pomoc w restrukturyzacji wielu największych klientów BGŻ tak, aby mogli osiągnąć wydolność handlowa, jak również poprawa jakości i spłacalności kredytów udzielonych przez BGŻ. KHF wspomaga proces restrukturyzacji poprzez program szkoleń, przekwalifikowań oraz budowania poczucia własnej wartości śród zwalnianych pracowników.

Inne programy obejmują doradztwo dla Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, oraz doradztwo w sprawach przekształceń przedsiębiorstw współpracujących z PKO BP.

Brytyjski Fundusz Know How w Polsce Integracja z Unią Europejską

Popierając rangę, jaką Rząd Polski nadaje sprawie wejścia do Unii Europejskiej, znaczna część programu KHF została poświęcona wspomaganiu procesów integracyjnych. Nasz program obejmuje wiele dziedzin takich jak:

Brytyjski Fundusz Know How w Polsce Społeczeństwo obywatelskie

Sektor ten obejmuje dużą różnorodność projektów, włączając:


MENU - STRONA GŁÓWNA

Przygotował: Marek Zaborowski, Uaktuaniany:06/01/98