Stopa dyskontowa i ochrona środowiska

Tradycyjny sposób dyskontowania faworyzuje wybory korzystne dla obecnego pokolenia. Logika dyskontowania pozwala na ponoszenie w przyszłości dużych strat w imię bieżących korzyści. Zakłada się, że przyszłe pokolenia lepiej i taniej poradzą sobie z problemami ponieważ będą miały do dyspozycji lepsze technologie, a poza tym będzie im się o wiele lepiej powodziło (ze względu na rosnące tempo rozwoju.

Z punktu widzenia ekologów w sytuacji niedowartościowania przyszłych wydatków (przecenienia obecnych korzyści) należy zastosować stopę dyskonta równą 0.