Rzeczywista stopa dyskontowa

Pojęcie rzeczywistej stopy procentowej zostało wprowadzone po to, aby uniezależnić obliczenia od wpływu inflacji. Inaczej można powiedzieć, że rzeczywista stopa dyskontowa jest odzwierciedleniem rzeczywistego, skumulowanego zysku jaki osiągniemy po umieszczeniu pieniędzy w banku.

Rzeczywista stopa procentowa jest określona wzorem:

rr=(r-i)/(1+i)

gdzie

rr - rzeczywista stopa dyskontowa
r - stopa oprocentowania kredytów
i - stopa inflacji

 

Przykład

Dysponujemy kwotą 500 zł. Wiemy, że chcemy osiągnąć zysk 7,08 % rocznie (rzeczywista stopa dyskontowa jest równa 7,08%). Czy wpłacając pieniądze na konto bankowe, oprocentowanie w skali roku 21%, osiągniemy zakładany zysk.

W tabeli przedstawiono spodziewaną wartość inwestycji w kolejnych latach (w cenach stałych).

FV=PV(1+7%)t
Lata
0 
1 
2 
3 
Wartość + 7,08% akumulowanego zysku (cena stała)
500 
535 
573 
614 
W warunkach wysokiej inflacji (13%) nasze pieniądze z roku na rok tracą na wartości.
FV=PV(1+13%)t
Lata
0 
1 
2 
3 
Wartość po uwzględnieniu inflacji
500 
442 
392 
347 
Jeżeli co roku chcemy mieć rzeczywisty dochód 7,08% to po uwzględnieniu inflacji przyszła wartość będzie określona wzorem
FV=PV*(1+7,08%)t*(1+13%)t
Lata
0 
1 
2 
3 
Wartość +7,08% akumulowanego zysku+inflacja
500 
605 
732 
886 
Obliczenie przyszłej wartości kapitału zdeponowanego na oprocentowanym koncie
FV=PV(1+21%)t
Lata
0 
1 
2 
3 
Wartość 40% roczny kredyt
500 
605 
732 
886