Metody ogrzewania wody użytkowej

Rozróżnia się dwa zasadnicze sposoby ogrzewania wody: przepływowy i pojemnościowy.

Do podgrzewania wody można użyć także energii słońca, czy też pozyskiwać energię z otoczenia przy pomocy pomp ciepła.